Verksamhet och pedagogik

Vi på Stenhällens förskola kommer att arbeta med projekt normkritik även det här läsåret med fokus på sagor. 

Eftersom vi fått stadsbidrag för att få färre barn i grupperna har vi nu delat barnen i fem olika grupper: Blå, Röd, Gul samt Gröna drakar och Gröna grodor.
Varje barn ska få möjlighet att utveckla sina förmågor och lust att leka och lära.

Vi ger barnen tid och bekräftelse.
För att de ska kunna utveckla trygghet - glädje - nyfikenhet - empati - ansvar.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att kunna följa upp och utveckla verksamheten och det enskilda barnets lärande.

Avdelning Gul, Blå och Röd arbetar med tema sagor ur ett normkritiskt perspektiv.

Avdelning Grön arbetar med närmiljön i Stenhagen. Hus och hem ur ett normkritiskt perspektiv.

 

16 mars 2018