Barnråd

Vi pratar på respektive avdelning om en förutbestämd fråga t.ex. ”Hur är en bra kompis?” Vi sammanställer svaren och fotograferar något som illustrerar detta. Sen träffas flera barnrepresentanter från varje avdelning tillsammans med pedagoger och samtalar om frågorna. 

Uppdaterad: