Röd

Avdelning röd har barn i åldrarna 2-3 år. 

Blå & Röd avdelning arbetar med projekt om broar (och Bockarna Bruse). Vi bygger broar i sand och snö och inne bygger vi broar i olika material. Några har åkt till city och tittat på broar. Vi uppmärksammar olika broar i böcker, sjunger bro-sånger m.m. Allt dokumenteras med foton.

Uppdaterad: