Om förskolan

Verksamheten startade upp år 1989. Lokalerna är nyrenoverade, fräscha och särskilt anpassade för förskoleverksamhet. Förskolan en gemensam lekhall och en ateljé. Vi har ett eget kök där maten tillagas. I anslutning till byggnaden har vi en egen utegård som inbjuder till lek och samvaro. I omgivningarna finns också andra goda lekmöjligheter med närhet till skogen, lekparker och bibliotek.

Stenhällens förskola arbetar utifrån en gemensam värdegrund. Vi vill att alla, barn, vårdnadshavare och personal ska känna sig välkomna till oss. Verksamheten ska präglas av glädje att lyckas, lust att utforska och upptäcka samt nyfikenhet att lära. Barnens intresse och behov är utgångspunkten i vårt arbete.

Förskolan har utifrån lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkning av barn, utformat en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamheten på förskola ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi arbetar med inriktningen att "Alla barn är allas barn".

Förskolan består av tre avdelningar:
Avdelningen Blåmesen riktar sig till de yngre barnen mellan 1–3 år.
Avdelningarna Talgoxen och koltrasten riktar sig till de äldre barnen mellan 3–5 år.

Förskolans öppettider är mellan kl. 6.30–17.30.