Om förskolan

Stenhällens förskola ligger i Stenhagen med närhet till Stenhagenskolan. Förskolan ligger nära ett skogsområde, som vi ofta besöker. Förskolegården är uppdelad i två mindre gårdar med möjlighet att öppna upp mellan gårdarna. Förskolan använder även skolgården som ligger intill förskolan, där finns klätterställningar, gungor, fotbollsplan och isbana på vintern. I området finns även ett bibliotek som vi besöker regelbundet.

Förskolan består av tre avdelningar, Röd och Blå har barn mellan 1-4 år, och Grön har barn mellan 4-5 år. Förskolan en gemensam lekhall och en ateljé. Vi har ett eget kök där maten tillagas.

Förskolans öppettider är mellan kl. 6.30–17.30.